Bolweg Advocatuur, uw erfrecht advocaat

 

Het nieuwe erfrecht is door de wetgever in 2003 in ons burgerlijk wetboek ingevoerd en het ziet op regels omtrent de opvolging in het geheel van goederen en schulden van een overleden persoon, de erflater. Men spreekt ook wel over de nalatenschap of over de erfenis. Onze erfrecht advocaat is volledig gespecialiseerd in het erfrecht. Hierdoor kan Bolweg Advocatuur u ten alle tijden professioneel en discreet terzijde staan.

 

Door de wetgever is in het (relatief) nieuwe erfrecht een duidelijke keuze gemaakt voor het ongestoord laten verder leven van de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner. Alle goederen (en schulden) gaan over op deze achterblijvende partner en als er kinderen zijn, verkrijgen deze een vordering op de langstlevende, die in beginsel niet opeisbaar is gedurende het leven van de langstlevende.

 

Hiermee heeft de wetgever gekozen voor het vastleggen van de ouderlijke boedelverdeling in de wet, die vóór 2003 in de meeste testamenten werd gebruikt. Indien geen testament is opgesteld, geldt dus nu de wettelijke regeling waarin de ouderlijke boedelverdeling is geregeld. Wilt u meer informatie over deze regelgeving? Contact Bolweg Advocatuur:
023 – 844 62 72
06 – 14 99 54 18
info@bolwegadvocatuur.nl
Contactformulier

 

Wat valt er onder het erfrecht?

De-erfrecht-advocaat-in-haarlem-van-Bolwegadvocatuur.nl-erfdeel-erfenis-verdelen
Bolweg-Advocatuur-Erfrecht-advocaat-erfenis-advocaat-met-persoonlijke-begeleiding-in-Haarlem-testament-legaat

Testament

 

Sommige mensen kiezen ervoor om de wettelijke regeling (gedeeltelijk) ongedaan te maken en om hun specifieke wensen vast te leggen in een testament. Naast de regeling over wie wat toekomt na overlijden kan in een testament ook geregeld worden wie bijvoorbeeld de begrafenis/crematie verzorgt en wie zorgt voor afwikkeling van de nalatenschap (executeur, voorheen executeur-testamentair). Er kunnen diverse zaken geregeld worden in een testament.

 

Voor het laten opstellen van een testament, ook wel uiterste wilsbeschikking genoemd, moet u een notaris inschakelen. Wilt u een second opinion over een testament? Dreigt of is er een geschil over de uitleg van een testament? Dan doet u er goed aan om Bolweg Advocatuur in te schakelen. Dé erfrecht advocaat van ons kantoor, gespecialiseerd in erfrecht, staat u graag terzijde.

 

Levenstestament

 

Een relatief nieuw fenomeen is het zogeheten levenstestament. Juridsch gezien heeft het vrij weinig van doen met het erfrecht, omdat een levenstestament juist ziet op de situatie vóór overlijden en het testament juist op de situatie na overlijden.

 

Het levenstestament is een schriftelijke volmacht, waarin aan de gevolmachtigde (de vertrouwenspersoon) diverse taken en bevoegdheden worden toebedeeld die gedurende het leven van de volmachtgever kunnen worden uitgeoefend. Ook voor een beoordeling van een levenstestament kunt u contact opnemen met Bolweg Advocatuur, via de volgende contactinformatie:
023 – 844 62 72
06 – 14 99 54 18
info@bolwegadvocatuur.nl
Contactformulier

Internationaal erfrecht

 

Op 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. In lijn met het toenemend aantal grensoverschrijdende nalatenschappen treedt een nieuwe verordening in werking om de erfopvolging binnen de Europese Unie gemakkelijk te laten verlopen. De verordening is van toepassing op erfenissen waarbij de erflater op of na 17 augustus 2015 is overleden.

 

In de verordening worden regels gegeven voor de bevoegdheid van de rechter in deze internationale nalatenschappen. Verder wordt bepaald welk nationaal recht van toepassing is op de afwikkeling van de nalatenschap en op de erfopvolging. Ook wordt een zogeheten Europese verklaring van erfrecht geïntroduceerd, waardoor erfgenamen en executeurs hun bevoegdheden in andere lidstaten makkelijker moeten kunnen gaan uitvoeren. Ten slotte wordt in de verordening de erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke uitspraken en authentieke aktes geregeld op het gebied van erfrecht.

 

Bolweg Advocatuur juicht deze internationale ontwikkeling toe. Wordt u geconfronteerd met de afwikkeling van een internationale nalatenschap? Neem dan vooral contact op met Bolweg Advocatuur, door op onderstaande contactinformatie te klikken:
023 – 844 62 72
06 – 14 99 54 18
info@bolwegadvocatuur.nl
Contactformulier

 

In aanraking komen met het erfrecht

 

U kunt zelf op diverse manieren in aanraking komen met het erfrecht. U wenst een testament (uiterste wil) op te stellen, u bent benoemd als executeur, u bent erfgenaam, u ontvangt een legaat (legataris) of u wenst een beroep te doen op uw legitieme portie (legitimaris).

 

Het erfrecht kent dus diverse posities waarin u kunt verkeren. De ene positie sluit de andere overigens niet uit. Het is mogelijk dat u naast erfgenaam (en dus recht hebt op een erfdeel) ook recht hebt op een legaat, terwijl u daarnaast als executeur van de erfenis bent benoemd. Voor deze verschillende posities kent het erfrecht verschillende regelingen. Iedere positie kan daarbij om een unieke benadering vragen.

 

Laat u zich daarom goed voorlichten over uw rechtspositie en uw mogelijkheden om uw rechtspositie te beschermen en eventueel te versterken. Daarvoor kunt u het beste een erfrecht advocaat inschakelen met kennis en ervaring op het gebied van erfrecht. Bolweg Advocatuur is u daarom graag van dienst.

Bolweg-Advocatuur-Erfrecht-advocaat-erfenis-advocaat-specialist-in-erfrecht

Waarom een erfrecht advocaat?

 

Na het overlijden van de erflater en wellicht liever daarvoor al, wilt u weten wat uw rechtspositie is, op welke manier u deze positie kunt versterken en wat uw mogelijkheden zijn om uw “recht te halen”. Hierbij helpt uw erfrecht advocaat van Bolweg Advocatuur u graag!

 

Een advocaat die gespecialiseerd is in het erfrecht kan u daarbij goed van dienst zijn. Hij kan beoordelen wat uw rechtspositie is, hij kan u daarover adviseren en hij kan desnoods voor u tot het uiterste procederen. Dus heeft u vragen of hulp nodig? Neem contact op met de erfrecht advocaat van Bolweg Advocatuur:
023 – 844 62 72
06 – 14 99 54 18
info@bolwegadvocatuur.nl
Contactformulier

Bolweg Advocatuur, uw specialistische erfrecht advocaat!

 

Bij Bolweg Advocatuur bent u voor erfrecht aan het goede adres. Bolweg Advocatuur is dé gespecialiseerde erfrecht advocaat en voorziet u niet alleen van advies, maar zal indien nodig met volle overtuiging voor u procederen.

 

Neem daarom contact op met de erfrecht advocaat van Bolweg Advocatuur, door te klikken op onderstaande contactinformatie:
023 – 844 62 72
06 – 14 99 54 18
info@bolwegadvocatuur.nl
Contactformulier

 

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Geen probleem! Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van Bolweg advocatuur:
Van Eedenstraat 18, 2012 EM Haarlem

 

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de steden Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.