Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Door: mr. Maartje Jansen Een nauwe persoonlijke betrekking en dus recht op omgang, of toch niet? Een blijvende schijnwerper op ‘family life’. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens biedt onze maatschappij grondrechten, zo ook voor het personen- en familierecht. Een klassiek en veelvuldig besproken...

Door: Laura Freijser Inleiding Bij echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap kan een verplichting ontstaan om in het levensonderhoud te voorzien van de ex-partner door middel van de betaling van partneralimentatie. Dit is een onderhoudsverplichting voor de partner met het hoogste inkomen. Deze onderhoudsverplichting bestaat maximaal...

door: Mindy Mosk Uit eten op kosten van de erflater: zuivere aanvaarding? Eerder heeft u in een van onze blogberichten kunnen lezen over het aanvaarden van een nalatenschap en de twee soorten aanvaarding. Het grote verschil tussen zuivere aanvaarding en beneficiaire aanvaarding is dat je als erfgenaam...

door: Inge van Pelt Inleiding Een persoon die een erfenis ontvangt wordt een erfgenaam genoemd. U kunt erfgenaam zijn op grond van de wet óf doordat iemand u als erfgenaam heeft aangewezen in diens testament. De persoon die komt te overlijden en waarvan u erfgenaam bent, wordt...

door: Inge van Pelt Inleiding De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft bijgehouden hoeveel levenstestamenten er worden opgesteld. Deze organisatie heeft een explosieve stijging geconstateerd. Steeds meer mensen kiezen voor een levenstestament, waarin zij een vertrouwenspersoon benoemen die een volmacht krijgt om bepaalde handelingen te verrichten. Wat is een...

door: Laura Freijser Inleiding Sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en WhatsApp spelen een steeds grotere rol in ons leven. Mensen delen lief en leed met vrienden, familie en kennissen of zelfs de rest van de wereld. Ook echtscheidingen worden steeds vaker online uitgevochten. Maar wat zijn...

door: Inge van Pelt Een grote verbetering, toch? Heeft de Wet lesbisch ouderschap, waarover ik in deel 1 van dit blogbericht heb verteld, de rechtspositie van de lesbische meemoeder al dan niet verbeterd? Voor het overgrote deel zou ik deze vraag met een ‘ja’ willen beantwoorden. In...

door: Inge van Pelt Inleiding U denkt ongetwijfeld als lezer: ‘Waarom wordt er een artikel gewijd aan lesbische paren, terwijl het overgrote deel van het lezerspubliek zal bestaan uit heteroseksuele paren?’ U zal zich verbazen over de sterke toename van het aantal paren van gelijk geslacht in...

door: Inge van Pelt Inleiding Het zal u maar gebeuren. Uw ex-echtgeno(o)t(e) wint een enorm geldbedrag in de loterij, uitgerekend nét nadat u bent gescheiden van elkaar. Valt een dergelijke prijs nog in de huwelijksgemeenschap? In dit artikel licht ik de zeer recente uitspraak van rechtbank Amsterdam...