Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Erfbelasting door: Laura Freijser Inleiding Wanneer u erfgenaam bent en gelden en/of goederen uit de nalatenschap ontvangt, dient u hierover in beginsel erfbelasting te betalen. In dit artikel wordt uiteen gezet in welke gevallen er erfbelasting moet worden betaald en op welke wijze het te betalen bedrag wordt...

door: Laura Freijser Is het mogelijk om een nalatenschap te verwerpen wanneer je schulden hebt?   Inleiding Wanneer een erfgenaam ervoor kiest om een nalatenschap te verwerpen, is deze keuze in beginsel onomkeerbaar. Maar wat als de verwerping van de nalatenschap voor andere personen, zoals schuldeisers, nadelige gevolgen heeft?...

De wil van de wilsrechten (door Bärbel Theelen) Als een persoon zonder testament overlijdt en een echtgenoot en een kind achterlaat, krijgt de langstlevende echtgenoot de gehele erfenis van de overledene. Dit wordt ook wel het recht van de langstlevende genoemd. De kinderen krijgen een onopeisbare...

To codicil or not to codicil (door: Bärbel Theelen) Steeds meer mensen willen hun zaken goed geregeld hebben, ook na het overlijden. Het opstellen van een testament komt dan ook steeds meer voor. Een testament biedt dan ook veel voordelen voor zowel de erfgenamen als de...

door: Erik Hendrikson De verklaring van erfrecht na nietigverklaring van testament Dient u iets te bewijzen ten aanzien van een nalatenschap, dan komt men al gauw bij de verklaring van erfrecht. De verklaring van erfrecht geeft onder andere aan wie erfgenaam zijn in een nalatenschap en wie...

door: Bärbel Theelen Benoemd tot executeur? Wat nu? In een testament is er vaak een persoon benoemd tot executeur. De executeur speelt een belangrijke rol in het erfrecht, want de executeur is de persoon die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis. Het komt steeds vaker...

door: Laura Freijser Inleiding Als erfgenaam kunt u een nalatenschap verwerpen, zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden. Wanneer u de nalatenschap verwerpt, bent u geen erfgenaam meer en hebt u geen recht op gelden of goederen uit de nalatenschap. Het zuiver aanvaarden van een nalatenschap houdt in dat...

door: Laura Freijser Inleiding De legitieme portie is het gedeelte van de nalatenschap van een ouder waar het (klein)kind (bijna) altijd recht op heeft, zelfs in geval van onterving. De legitieme portie wordt ook wel het wettelijk erfdeel genoemd. De legitieme portie bestaat slechts uit geld. Het...

door: Laura Freijser Nalatenschap en gemeenschap van goederen Inleiding Wanneer men in Nederland een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat, is dit van rechtswege in gemeenschap van goederen, tenzij daar van afgeweken wordt door middel van huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. Deze gemeenschap van goederen heeft tot gevolg dat vanaf de...

door: Dellali Segbedzi Uitleg van een testament Als u een akte laat opmaken waarin u vastlegt wat er na uw overlijden moet gebeuren met (bijvoorbeeld) uw vermogen, doet u een uiterste wilsbeschikking. Een bekend voorbeeld van een uiterste wilsbeschikking is een testament. Maar ook een handgeschreven document...