Bolweg Advocatuur is per direct op zoek naar een gevorderde advocaat-stagiaire / beginnend advocaat-medewerker voor de erfrecht- en familiepraktijk. Bolweg Advocatuur is een modern nichekantoor, gespecialiseerd in erfrecht en familierecht. Wegens groei van de praktijk zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste advocaat die...

Door: Laura Freijser Kwijtscheldingsregeling erfbelasting voor nagelaten kunst   Inleiding Wanneer u als erfgenaam gelden en/of goederen uit de nalatenschap ontvangt, dient u hierover in beginsel erfbelasting te betalen. In een eerder artikel is gebleken dat er over een wettelijk bepaald bedrag geen erfbelasting hoeft te worden betaald. Hoe...

Door: Bärbel Theelen Verhuizen naar het buitenland Vandaag de dag komt een verhuizing naar het buitenland steeds vaker voor. Van pensioen genieten in een heerlijke bungalow in Spanje, klinkt voor de meeste als muziek in de oren. Wat veel mensen echter vaak niet weten is dat men...

Door: Bärbel Theelen Een advocaat in het erfrecht Het recht kan een zeer gecompliceerd  systeem zijn en het erfrecht heeft daarin een unieke rol. In eerste instantie wordt er door de betrokkenen in het erfrecht gedacht aan een notaris, want een notaris heeft de rol testamenten op...

Door: Laura Freijser Inleiding Een erfgenaam kan een nalatenschap verwerpen, beneficiair aanvaarden of zuiver aanvaarden. Maar wat als de erfgenaam een (minderjarig) kind is? En hoe zit het met de niet-opeisbare vordering van (minderjarige) kinderen op de langstlevende echtgenoot (ouder)?   Aanvaarden of verwerpen? Meerderjarige erfgenamen kunnen een nalatenschap verwerpen,...

Door: Laura Freijser Onwaardig om te erven Wanneer een erflater overlijdt, hebben de wettelijke en/of bij testament aangewezen erfgenamen in beginsel recht op de nalatenschap. In bepaalde gevallen kan een erfgenaam echter onwaardig zijn om deze nalatenschap te verkrijgen, dit houdt in dat de betreffende erfgenaam geen...

Door: Bärbel Theelen Uit met het oude en in met het nieuwe Het recht in Nederland is niet statisch maar juist een zeer bewegelijk proces. Zo wordt het continu onder de loep genomen en wordt het aangepast indien dit nodig wordt geacht. Zo is in 2016 een...

Door: Bärbel Theelen Samenwonen zonder testament Samenwonen kan worden gezien als een nieuwe levensfase voor een relatie. Bij een stap als deze is het dan ook geen fijne gedachte als een van de twee partners iets overkomt. Toch kunnen er volgens het recht vervelende dingen gebeuren als...

Door: Bärbel Theelen Het grote onrecht? Als een persoon komt te overlijden gaat zijn erfenis naar de erfgenamen. De erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden van de overledene. Wat men echter wel moet realiseren is dat als men geld of kostbare voorwerpen van de overledene verkrijgt,...

Boontje komt om zijn loontje door: Bärbel Theelen Op grond van de wet komt de executeur een loon toe voor de taken die hij verricht. Dit wordt ook wel als terecht ervaren, aangezien de taak van executeur geen lichtzinnige is. Personen die via het testament benoemd zijn...