Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Grensoverschrijdend gedrag leidend tot verlies van partneralimentatie

Partneralimentatie; wat u vooral niet moet doen om het recht hierop te behouden [three_fourth] In Nederland heeft een alimentatiegerechtigde recht op twaalf jaar lang partneralimentatie op het moment dat partijen voor een langere periode dan vijf jaar getrouwd zijn geweest of (bij korter dan vijf jaar)...

Wetsvoorstel herziening kinderalimentatie

Alweer het systeem van de kinderalimentatie veranderen? [three_fourth] Nog niet zolang geleden (april 2013) is het systeem van de kinderalimentatie ingrijpend veranderd. De doelstelling van de expertgroep alimentatienormen was onder meer de berekening van de kinderalimentatie eenvoudiger te maken. Niet iedereen is van mening dat dit...

Paasboodschap van uw advocaat familierecht Haarlem

Uw advocaat familierecht: "Denk aan de kinderen" [three_fourth] Als advocaat familierecht ben ik beroepshalve betrokken bij (juridische) geschillen die ontstaan nadat een relatie tussen partijen is verbroken. Helaas komt het voor dat ook kinderen betrokken zijn bij deze conflicten. U kunt daarbij denken aan gezagskwesties, maar...

Een bericht van uw advocaat echtscheiding Haarlem

Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure in de praktijk? Uw advocaat echtscheiding Haarlem licht u voor [three_fourth] Niet iedere echtscheiding is hetzelfde, zoals ook niet iedere cliënt en ook niet iedere echtscheidingsadvocaat hetzelfde is. De feiten, de betrokken partijen en de juridische aandachtspunten verschillen per zaak. Toch kan...

Echtscheiding en pensioen

Regelmatig zie ik in mijn praktijk dat mensen vergeten bij hun echtscheiding te regelen hoe de pensioenaanspraken worden verdeeld. Dit geldt voor zowel het ouderdomspensioen als het partnerpensioen. Partijen die bijvoorbeeld rond hun veertigste scheiden zijn op dat moment niet bezig met hun pensioen en...

Terugbetaling teveel betaalde kinderalimentatie

Terugbetaling teveel betaalde kinderalimentatie Op 6 februari 2015 heeft ons hoogste rechtscollege geoordeeld over de de ingangsdatum van een gewijzigd bedrag aan kinderalimentatie en een eventuele terugbetalingsverplichting die hieruit voortvloeit. In deze zaak hebben een man en een vrouw een relatie gehad (ze waren niet getrouwd), waaruit...

Wijzigen kinderalimentatie? neem contact op met uw advocaat

In 2015 gebeurt weer het een en ander in (kinder) alimentatieland. De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van kinderalimentatie vinden plaats op fiscaal terrein. De Wet hervorming kindregelingen is namelijk in 2015 in werking getreden. De volgende regelingen zijn daarbij afgeschaft: - Ouderschapsverlofskorting; - Aftrek levensonderhoud voor kinderen; - Alleenstaande...

Geschillen tussen executeur en erfgenamen

Rechtbank Rotterdam: 18 november 2014: ECLI:RBROT:2014:9348 De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft op 18 november 2014 vonnis gewezen tussen twee executeurs en de vrouw van erflater, hierna te noemen : ”de weduwe”. In het testament van 29 november 2013 zijn de executeurs als executeurs én afwikkelingsbewindvoerders...