Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Hoe bescherm ik mijn onderneming tegen echtscheiding?

De koude uitsluiting in huwelijkse voorwaarden Stel dat u de wens hebt te trouwen, maar u wilt niet dat u partner bij echtscheiding "profiteert" van de vermogensvermeerdering binnen uw onderneming (of u wilt juist voorkomen dat uw partner deelt in de misère bij een onderneming met...

Is een bankopname door de gevolmachtigde een schenking?

De inbrengverplichting van een schenking In het oude erfrecht, vóór 2003, was bepaald dat een schenking die tijdens het leven van de erflater is gedaan verplicht moest worden ingebracht door de ontvanger van die schenking in de nalatenschap van de erflater, tenzij in een testament of...

Aanvaarding van een legaat?

Aanvaarding of verwerping van een legaat Wellicht dat u niet precies weet wat een legaat is en daarom zal ik eerst dit begrip uitleggen. Op deze pagina kunt u al wat meer lezen over het legaat. Het gaat simpel gezegd om een vorderingsrecht dat is opgenomen...

Onwaardig om te erven?

Veroordeling voor moord en onwaardigheid in het erfrecht Op 5 augustus 1988 trouwde een vrouw in gemeenschap van goederen met een man. Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren. Enkele maanden voor het huwelijk heeft de vrouw een testament laten opstellen, waarin bepaalde personen tot erfgenamen...

Nalatenschappen en kinderalimentatie

Interen op erfenis voor kinderalimentatie Familierecht en erfrecht zijn rechtsgebieden die grofweg in twee aparte wetboeken zijn geregeld, boek 1 resp. boek 4 van ons Burgerlijk Wetboek. De gemeenschappelijke factor van de rechtsgebieden is dat het mensen raakt (kan raken) in hun persoonlijke situatie. Regelmatig zijn...

Nagelaten betrekkingen en de overlijdensuitkering

Geen erfgenaam? Wellicht bent u wel een nagelaten betrekking Op grond van de wet hebben de zogeheten nagelaten betrekkingen van een overleden werknemer recht op een overlijdensuitkering van de werkgever van de erflater. Het burgerlijk wetboek bepaalt dat nagelaten betrekkingen recht hebben op een overlijdensuitkering met...

Vereffenaar gezocht

Verzoek benoeming vereffenaar afgewezen In het geval van een beneficiaire aanvaarding (onder voorrecht van boedelbeschrijving) van een erfenis, bestaat de mogelijkheid als erfgenaam om de rechtbank te verzoeken een vereffenaar te benoemen. Een vereffenaar heeft vervolgens de taak om de goederen van de erfenis te beheren,...

Aansprakelijk voor belasting over schenking aan onbekende

Erfgenamen aansprakelijk voor belasting over schenking Bij zuivere aanvaarding van een erfenis is een erfgenaam in beginsel met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor de schulden van de erflater. Dit geldt ook voor schulden die voortvloeien uit een belastingaanslag over een schenking. In deze week te bespreken...

Niet-ontvankelijkheid erfgenaam

Niet-ontvankelijkheid erfgenaam bij instellen vordering namens zichzelf [three_fourth] In het erfrecht komt het regelmatig voor dat er meer dan één erfgenaam is. In procedures kan het zijn dat de ene erfgenaam tegenover de andere erfgenaam staat of de erfgenamen procederen gezamenlijk tegen een derde partij. Wat...

Welke rechter is bevoegd bij een buitenlandse nalatenschap?

Rechtsmacht, bevoegdheid en buitenlandse nalatenschappen [three_fourth] Ieder rechtsgebied staat onder invloed van globalisering en internationalisering van de maatschappij. Ook binnen het erfrecht neemt het aantal grensoverschrijdende geschillen toe. Een Nederlander die in België woont, maar tijdens zijn verblijf in zijn vakantiehuis in Frankrijk overlijdt. Dit is...