Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Verhuizen na echtscheiding

door: Inge van Pelt Inleiding Na echtscheiding behouden ouders in de regel het gezamenlijk ouderlijk gezag. Uitgangspunt hierbij is dat ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag, samen de woonplaats van de kinderen bepalen. Na echtscheiding kan het voorkomen dat één der voormalige echtelieden een verhuiswens koestert. Dit hoeft...

Ongehuwd samenwonen, het nieuwe “informele” huwelijk?

door: Inge van Pelt Inleiding Gegevens van het CBS tonen aan dat het aantal ongehuwd samenwonenden de laatste jaren is toegenomen. Een huwelijk is al lang niet meer de norm, steeds meer mensen kiezen voor een (duurzame) samenwoonrelatie, al dan niet met een samenlevingscontract. Zoals een bekende...

Het voorhuwelijks nihilbeding

door: Lisa de Goei Op eigen benen staan? Stelt u zich voor, na jaren te hebben gewacht komt u de liefde van uw leven tegen. Al snel krijgt u een relatie. Na enige tijd besluiten u en uw partner om samen te wonen. Het leven lacht u...

In ondertrouw hoeft niet meer

In ondertrouw hoeft niet meer door: Daniela Bates Onlangs is er een nieuwe regel ingevoerd ten aanzien van het gaan in ondertrouw. Dit hoeft namelijk niet meer! Volgens het Besluit elektronische dienstverlening burgerlijke stand is het sinds 1 september 2015 niet meer nodig om eerst in ondertrouw...

Bijdrage in de studiekosten

Bijdrage in de studiekosten door: Daniela Bates Uit de wet vloeit voort dat kinderen tot 21 jaar van de ouders een bijdrage krijgen om te voorzien in de kosten van onderhoud/studie. Echter, uit een recente uitspraak (Rechtbank Overijssel 24 juli 2015) blijkt dat kinderen soms ook na...

Vacature: Juridisch medewerker

Bolweg Advocatuur is per direct op zoek naar een juridisch medewerker voor de familierechtpraktijk. Bolweg Advocatuur is een jong kantoor, gespecialiseerd in erfrecht en familierecht. Wegens groei zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste juridisch medewerker voor 2 of 3 dagen in de week. Profiel afgeronde...

Erfgenamen gebonden aan overeenkomsten erflater

Mensen sluiten dagelijks overeenkomsten met elkaar. Hebt u vandaag brood bij de bakker gehaald? Dan hebt u een mondelinge koopovereenkomst gesloten, waarbij u tegen een prestatie (de betaling van een geldbedrag) een product (het brood) hebt afgenomen. Maar u kunt ook denken aan de arbeidsovereenkomst...