Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

door: Laura Freijser Inleiding Op 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening (EEV) in alle landen van de Europese Unie in werking getreden, behalve in Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor wordt de afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen binnen de Europese Unie eenvoudiger. De erfrechtverordening is van...

door: Laura Freijser Inleiding Een van de voorwaarden voor het recht op een bijstandsuitkering is dat u te weinig inkomen en vermogen hebt om in uw eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Bij het aanvragen van de uitkering en gedurende de bijstandsperiode controleert de uitkeringsinstantie of aan dit...

door: Dellali Segbedzi Voorwaarden verbonden aan het ontvangen van een erfenis: de cautio Socini In een testament kan een erflater besluiten om meer dan de legitieme portie aan (een van) zijn kinderen na te laten. Een erflater heeft in 1997 in zijn testament opgenomen dat de erfenis...

door: Laura Freijser Inleiding Het zuiver aanvaarden van een erfenis houdt in dat u de erfenis aanvaard zonder daarbij een voorbehoud te maken. U erft in dat geval alle bezittingen, maar ook alle schulden van de erflater. Wanneer sprake is van een negatieve nalatenschap kunnen schuldeisers zich...

door: Inge van Pelt Het stiefoudergevaar Normaal gesproken zullen de kinderen er doorgaans gerust op zijn dat de nalatenschap van de vader aan hen zal toekomen. Stiefoudergevaar dreigt echter op het moment dat de vader hertrouwt of voornemens is om te hertrouwen. Stelt u zich voor dat...

door: Inge van Pelt Inleiding In dit artikel staat het kindsdeel centraal in relatie tot de stiefouder. Wat is het kindsdeel? Deze vraag beantwoord ik in deel 1 van dit blogbericht. In deel 2 van dit blogbericht ga ik in op het stiefoudergevaar. Ingevolge de wettelijke verdeling...

Door: Sander Timmermans De digitale nalatenschap Waar er eerder bij een nalatenschap enkel werd gedacht aan de bezittingen en schulden van de overleden persoon, is daar met de komst van het digitale tijdperk een nieuwe dimensie aan toegevoegd. Het merendeel van ons heeft tegenwoordig een grote variëteit...

door: Inge van Pelt Inleidende casus Stelt u zich de volgende situatie voor. Een man komt te overlijden. Hij was vader van vier kinderen, drie zoons en één dochter. Nét voordat vader komt te overlijden geeft hij in een testament aan dat één van zijn zoons en...

Door: mr. Maartje Jansen De ‘executeur’? Oh, die regelt het wel! Bij testament kan een erfgenaam of buitenstaander benoemd worden tot zogenoemd ‘executeur’’. In het erfrecht spelen vooral de beheer-executeur en executeur-afwikkelingsbewindvoerder een grote rol. Degene die hiertoe benoemd wordt, kan uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling...

Door: Sander Timmermans Herziening van de kinderalimentatie Wanneer er ten tijde van uw echtscheiding een kinderalimentatieverplichting is vastgesteld, dan kan het zo zijn dat er na verloop van tijd sprake is van gewijzigde omstandigheden waardoor u niet meer aan deze verplichting kunt voldoen. Een door de rechter...